Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zakresu odmiennych i nieodmiennych części mowy

FLEKSJA KL. 5

karta pracy ucznia zawierająca zestaw ćwiczeń utrwalających wiadomości i umiejętności z zakresu fleksji.

Dodaj komentarz